Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 03/2020
Data: 14.05.2020

Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:
Raport kwartalny_IQ_2020