Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 5/2014
Data: 15.05.2014

Korekta dotyczy błędu technicznego, braku załącznika z raportem kwartalnym.

Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku
Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu