Serwis Internetowy Grupy Europa do sprzedaży
i obsługi polis ubezpieczeniowych

Wyzwanie

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa stanęło przed wyzwaniem zbudowania skutecznego i przyjaznego dla użytkownika rozwiązania, które obsługiwałoby sprzedaż oraz zarządzało oferowanymi przez nich polisami ubezpieczeniowymi.

Aplikacja webowa z założenia miała być nakierowana zarówno na klienta indywidualnego, jak i partnerów ubezpieczyciela. Jednym z podstawowych wymagań naszego Klienta było zaprojektowanie funkcjonalności systemu, która dawałaby możliwość projektowania i rejestracji nowych oraz modyfikowania aktualnych produktów ubezpieczeniowych bez potrzeby angażowania dostawcy usług IT. Rozwiązanie miało również zapewnić pełną integrację z wieloma już istniejącymi systemami wewnętrznymi Towarzystwa oraz zapewnić płynną wymianę danych między systemami zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi.

Parametry projektu

Client:
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa
Industry:
Ubezpieczenia
Scope:

  • Analiza
  • Product Development
  • Integracja z systemami
  • Rozwój i utrzymanie

Rozwiązanie

W odpowiedzi na potrzebę i wymagania Klienta zaprojektowaliśmy od podstaw i stworzyliśmy portal transakcyjny umożliwiający sprzedaż i obsługę produktów firmy TU Europa. Portal ten zrealizowany został z myślą o szerokiej grupie odbiorców: klientów indywidualnych, pracowników i partnerów ubezpieczyciela (agentów). 

W ramach stworzonego przez nas rozwiązania powstały następujące moduły: 

01
Sprzedażowy

Moduł dostępny dla klientów indywidualnych oraz pośredników współpracujących z TU Europa. Umożliwia rejestrację i wydruk wniosków o ubezpieczenia oraz udostępnia opcję przeglądania polis swoich klientów. Został on zintegrowany z systemem płatności online (kiedyś DotPay, aktualnie PayU), który pozwala na natychmiastową opłatę polisy przez klienta indywidualnego.

02
Zarządzanie produktami oraz
procesem obsługi wniosków

Moduł umożliwiający intuicyjne definiowanie produktu, obejmujący określenie formularza wniosku i wydruku oraz parametrów produktu takich jak data sprzedaży czy dokumenty powiązane z produktem. Ponadto moduł ten daje opcję przypisania produktu do określonego pośrednika oraz zdefiniowania statusów wniosków i przeprowadzenia operacji przejścia pomiędzy statusami. 

03
Zarządzanie strukturą sprzedaży

Moduł ten daje możliwość dodawania pośredników i ich oddziałów. System ten umożliwia administratorom pośrednika zarządzanie ich własną strukturę organizacyjną w zakresie tworzenia oddziałów i pracowników oraz nadawaniu im odpowiednich uprawnień. Rozwiązanie udostępnia również generowanie cyklicznych zestawień takich jak statystyki sprzedaży.

04
Obsługa klientów (ubezpieczonych)

Klient ubezpieczony otrzymuje wraz z tym modułem opcję przeglądania swoich danych osobowych, listy i szczegółów polis (wartość polisy i poszczególnych funduszy) oraz historii złożonych dyspozycji. System ten umożliwia uprawnionym użytkownikom wykonanie określonych operacji na polisie lub wniosku w imieniu klienta.

Stworzony przez nas portal został zintegrowany z istniejącymi systemami TU Europa i systemem BackOffice w zakresie wymiany danych m.in. przesyłania wprowadzonych wniosków, odbierania informacji o polisach, ich aktualnym stanie, wymiany informacji o złożonych dyspozycjach dla polisy lub wniosku oraz potwierdzeń płatności. Zgodnie z wymogiem Klienta portale obsługują RWD.

Jako EO dostarczamy usługę utrzymania i dalszego rozwoju stworzonego przez nas portalu niezmiennie od momentu jego wdrożenia w 2008 roku. Klient otrzymuje obsługę administracyjną systemu informatycznego w sieci przez 24/7 zapewniający dostępność aplikacji na poziomie 99,9% w stosunku rocznym.

Design

Technologie

Java
Spring Framework
Hibernate
Freemarker
Maven
Postgres
Oracle
Tomcat

Opinia klienta EO

TU Europa

Grupa Europa nieprzerwanie współpracuje z eo Networks. Wielokrotnie korzystaliśmy z kompetencji, doświadczeń i wiedzy pracowników eo Networks z zakresu IT. Pracownicy eo Networks z profesjonalizmem i zaangażowaniem podchodzą do wykonywania zadań. Z przekonaniem możemy polecić usługi tej firmy innym kontrahentom.

Rafał Mońka

Dyrektor Departamentu Informatyki