Mój Semilac

Aplikacja mobilna do zakupów produktów marki Semilac

Mój Semilaczwyciężył!w Mobile Trends Awards 2023

Mój Semilac w liczbach

Wyzwanie

Liczba Klientów realizujących zakupy poprzez e-commerce za pomocą urządzeń mobilnych rośnie z roku na rok. Marka Semilac, należąca do firmy Nesperta Europe, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientek, a także chcąc zbudować z nimi głębszą relację, postanowiła stworzyć nową aplikację mobilną, łączącą sklep z funkcjonalnościami społecznościowymi.

Wyzwaniem przed jakim stanęła marka Semilac, było zaprojektowanie rozwiązania dostosowanego do potrzeb nowoczesnej kobiety, ceniącej szybkość i wygodę robienia zakupów, które jednocześnie inspirowałoby ją do realizacji różnorodnych stylizacji paznokci, dbania o dłonie, pogłębiania wiedzy i rozwijania swoich umiejętności, a w rezultacie skłaniało do częstszych i większych zakupów.

Parametry projektu

Klient:
Nesperta Europe Sp. z o.o.
Branża:
Beauty
Zakres:

 • OKRy
 • Pogłębione wywiady z użytkownikami
 • UI/UX design
 • Fast Prototyping
 • Persony
 • Benchmarking
 • Testy z użytkownikami
 • Audyt ekspercki
 • Mobile development
 • Integracja z e-commerce
 • Integracja z bramką płatności
 • Scrum

Zrealizowane
prace

Krok 1:

Identyfikacja celów
biznesowych

W pierwszym etapie projektu, wspólnie z Nesperta, zidentyfikowaliśmy cele biznesowe i zapisaliśmy je zgodnie z założeniami metodyki OKR (Obejctive-Key Results). Podczas warsztatów zdefiniowaliśmy kryteria osiągniecia założonych celów, mierniki umożliwiające śledzenie postępu ich realizacji oraz ustaliliśmy priorytety. Powyższe działania pozwoliły nam uwspólnić zrozumienie celów wśród wszystkich interesariuszy projektu. Najważniejszym celem postawionym przed nową aplikacją mobilną było zbudowanie głębszej relacji marki Semilac z Klientami.

Krok 2:

Pogłębienie zrozumienia
użytkowników

Kolejnym krokiem naszego procesu był etap lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników, który z kolei pozwolił nam na wyłonienie rozwiązań, które doprowadzą do zwiększenia poziomu ich lojalności do marki. Na tym etapie przeprowadziliśmy pogłębione wywiady z przedstawicielami grup docelowych, podczas których zidentyfikowaliśmy ich potrzeby, cele i punkty bólowe. Dane z wywiadów wyposażyły nas w wiedzę, na podstawie której opracowaliśmy Persony, dzięki którym mogliśmy lepiej zrozumieć grupy docelowe aplikacji i określić, co możemy dla nich zrobić.

Krok 3:

Identyfikacja rozwiązań

Wiedzę zdobytą na wcześniejszych etapach wykorzystaliśmy przy kolejnym elemencie procesu, a mianowicie podczas warsztatów Impact Mappingu, które wyłoniły rozwiązanie i jego funkcjonalności oraz działania. Wszystkie funkcjonalności były dobrane tak, by wspomagać Klientki w osiągnięciu

Podczas warsztatów uwzględniliśmy również wnioski z przeprowadzonego audytu eksperckiego starej aplikacji i benchmarkingu, podsumowującego trendy i rozwiązania stosowane na rynku.

Krok 4:

Fast prototyping

OKRy, Persony i Impact Mapa stanowią podstawę kolejnego kroku, czyli Fast prototyping. W skrócie, stworzyliśmy prototypy, obrazujące docelowe rozwiązania oraz umożliwiające zebranie informacji zwrotnej jeszcze przed rozpoczęciem implementacji rozwiązania. Na podstawie prototypów medium fidelity przygotowaliśmy koncepcję graficzną i docelowy projekt interfejsu użytkownika.

Ewolucja ekranu Od konceptu do docelowego projektu na przykładzie karty produktu

Krok 5:

Weryfikacja rozwiązań z
użytkownikami

Na tym etapie naszym celem było zweryfikowanie przyjętych założeń w oparciu o klikalny prototyp aplikacji. Przeprowadziliśmy zatem testy z użytkownikami, podczas których przedstawicielki grup docelowych realizowały zdefiniowane zadania przy użyciu klikalnego prototypu aplikacji. Wnioski z badań pozwoliły lepiej zaplanować zakres funkcjonalności (np. poprzez wyeliminowanie usterek lub nietrafionych rozwiązań) i potwierdzić obrane priorytety. Stworzenie klikalnych prototypów aplikacji oraz walidacja pomysłów na etapie projektowania pozwoliła zminimalizować ryzyko projektu i obniżyć koszty związane ze zmianami w aplikacji w trakcie lub po fazie developmentu.

Krok 6:

Implementacja

Naszym założeniami od początku projektu była wysoka wydajność procesu wytwórczego oraz dostarczanie efektów naszej pracy często i małymi porcjami. To z kolei umożliwiło zespołowi bieżącą weryfikację stworzonych rozwiązań, ich usprawnienie, a także bieżącą poprawę ewentualnych błędów.

Wdrożenie framework Scrum, w tym bieżące zarządzanie wymaganiami oraz ich priorytetami, pozwoliło zespołowi pracować w sposób świadomy i kontrolowany, co w widoczny sposób przełożyło się z kolei na komfort pracy w projekcie oraz jego przewidywalność.

Statyczne ekrany

Rozwiązanie

EO stworzyło aplikację mobilną Mój Semilac dostępną na platformy iOS i Android , która umożliwia Klientkom realizowanie zakupów w szybki i wygodny sposób – jednym kliknięciem.

Użytkowniczki mają do dyspozycji spersonalizowaną stronę główną, dostarczającą inspiracje i materiały edukacyjne, dopasowane do różnych poziomów ich umiejętności i preferencji. Aplikacja udostępnia także program punktowy, specjalne zniżki i quizy zachęcające Klientki do częstszego odwiedzania aplikacji oraz realizowania częstszych zakupów. Ponadto, Klientki biznesowe mają do dyspozycji sekcję Professional, zawierającą produkty dedykowane do użytku profesjonalnego, a także dającą wcześniejszy dostęp do nowości. Dodatkowo, aplikacja posiada opcję udostępniania wizytówek dla salonów i stylistów, aby jeszcze łatwiej mogli dotrzeć do nowych Klientek. Aplikacja została zintegrowana z narzędziami do gromadzenia i analizowania danych, pozwalających na jak najlepsze dostosowanie oferty do użytkownika.

Klikaj prototyp:

Technologie

Flutter
Magento
GraphQL API
Firebase
AppsFlyer
Synerise
google-analytics
Google Analitics

Opinia klienta EO