Portal informacyjny dla pracodawców, osób
bezrobotnych i poszukujących pracy

Wyzwanie

Publiczne Służby Zatrudnienia (PSZ) stanęły przed wyzwaniem usprawnienia komunikacji w dwóch obszarach – z obywatelami i na linii między strukturami wewnętrznymi administracji publicznej.

Celem nadrzędnym Klienta było dostosowanie treści i formy ich przekazu tak, by były przyjazne w odbiorze dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Dotychczasowe treści były odbierane jako zbyt sformalizowane i niezrozumiałe, co utrudniało realizację potrzeb. W związku z tym, Klient postawił przed nami następujący cel – stworzone przez nas rozwiązanie miało uwzględniać zasadę uniwersalnej dostępności, według której serwis internetowy powinien być dostępny i użyteczny dla każdego, bez względu na jego wiek, sprawność, używane oprogramowanie, sprzęt do odbioru treści oraz łącze internetowe.

Usprawnień wymagała również komunikacja wewnętrzna, która obejmowała standaryzację struktury zarządzania informacją, unifikację treści, wprowadzenie czytelnego systemu administrowania stroną, utrzymanie wspólnych standardów dla wszystkich jednostek PSZ, co w rezultacie miało ułatwić działania urzędów.

Parametry projektu

Klient:
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy
Branża:
Administracja państwowa
Zakres:

 • Analiza
 • Ankiety
 • Pogłębione wywiady z użytkownikami
 • User journey
 • Architektura informacji
 • Prototypy
 • UX/UI design
 • Integracja z API
 • Integracja z szyną ESB
 • Active Directory
 • Wortal PSZ na Liferay Portal
 • Intranet
 • Szkolenia użytkowników końcowych

Rozwiązanie

Rezultatem naszych prac było stworzenie ogólnopolskiego Wortalu informacyjnego dla bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców.

Wyposażyliśmy go w szereg mechanizmów, takich jak  zaawansowana wyszukiwarka, baza wiedzy, centrum pomocy, kalendarz, newsletter, czy Wirtualny Doradca, umożliwiając sprawne dotarcie do poszukiwanych informacji. ​Przy tworzeniu rozwiązania dostosowaliśmy się do restrykcyjnych wytycznych WGAG, co zapewniło większą dostępność treści dla osób niepełnosprawnych.​
Struktury portalu zaprojektowaliśmy tak, aby odpowiadały głównym grupom użytkowników, stosując również badania eye-tracking, dzięki czemu opublikowane treści stały się bardziej dostępne i przyjazne beneficjentom rynku pracy.

Jeśli chodzi o urzędy, to zyskały możliwość szybkiego tworzenia swoich stron w oparciu o spójny i ustandaryzowany szablon, jednocześnie pozostając niezależnymi w dodawaniu własnych treści. ​Kolejnym usprawnieniem w funkcjonowaniu urzędów, było stworzenie Intranetu, który wspomógł komunikację między ministerstwem a urzędami, zapewniając im szereg narzędzi do wymiany informacji, zarządzania dokumentami, wydarzeniami oraz artykułami.​ Nasze rozwiązanie ma zasięg ogólnopolski i zostało wdrożone w 350 urzędach pracy, osiągając poziom ponad 2 mld wyświetleń.

Zrealizowane prace

BADANIA I WYWIADY
Przeprowadziliśmy szereg badań ankietowych i wywiadów z osobami bezrobotnymi, pracodawcami, pracownikami PSZ oraz instytucji współpracujących i organizacjami komercyjnymi, w celu identyfikacji oczekiwań odbiorców przyszłego rozwiązania.

UX WRITING
Zaprojektowaliśmy Wortal wraz z Intranetem i szablonami do szybkiego wdrażania stron urzędów, zapewniających spójną komunikację z beneficjentami rynku pracy.

PRODUCT DESIGN
Wdrożyliśmy rozwiązanie w Ministerstwie oraz Wojewódzkich i Powiatowych Urzędach Pracy na terenie całego kraju, przeszkalając urzędników i administratorów stron.

WDROŻENIE ROZWIĄZANIA
Uwzględniliśmy potrzeby obywateli i stworzyliśmy treści pisane zrozumiałym językiem. Treści te zostały wprowadzone przez nas na portal ministerialny i do szablonów dla urzędów.

Rezultat

Desktop

Responsive Web Design

Video

Technologie

Java
Java script
Liferay
Elasticsearch
Solr
MySQL
Apache

ESB

Szyna ESB

Liczby

350

urzędów objętych projektem

> 2 mld

wyświetleń strony