System do zarządzania logistyką części serwisowych

Wyzwanie

W związku z rozwojem serwisu, firma eo Networks stanęła przed dwoma istotnymi wyzwaniami.

Po pierwsze, wzrost zadań serwisowych sprawił, że należało usprawnić efektywność dostaw części do techników, aby sprawnie realizować naprawy.

Po drugie, większa ilość części przełożyła się na potrzebę zwiększenia powierzchni magazynowej, a co za tym idzie również wprowadzenia większej kontroli nad częściami. EO rozpoznało powyższe zagadnienia, które wymagały zaadresowania. Dlatego też, podjęto decyzję o usprawnieniu funkcjonowania serwisu.

Cel był jasny – stworzyć rozwiązanie, które pomoże w kontroli logistyki części oraz ją usprawni.

Parametry projektu

Klient:
Serwis eo Networks
Branża:
Serwis/Logistyka
Zakres:

 • Wywiady z użytkownikami
 • Impact Mapping
 • User journey map
 • Warsztaty
 • Prototypowanie
 • UX design
 • RWD
 • Web development
 • SCRUM
 • Skanery kodów kreskowych
 • Integracja księgowości
 • Integracja kurierów

Kraje:

Rozwiązanie

Odpowiedź na to z kim stworzyć takie rozwiązaniem była oczywista. Softwarehouse i serwis EO zjednoczyły swoje siły, aby działać w kierunku usprawnienia logistyki rosnącego serwisu.

Przystąpiliśmy do przeprowadzenia analizy sytuacji i przedstawiliśmy nasze rekomendacje, które
poprawiłyby funkcjonowanie procesów nie tylko po stronie logistyki, ale także całego serwisu.

Stworzyliśmy dedykowany system do obsługi procesu logistycznego na każdym jego etapie: począwszy
od przekazania informacji o rezerwacji części na stanie bądź potrzebie złożenia zamówienia na nowe
części, poprzez przyjęcie paczek i dostawy sprzętu, kompletacji części pod zgłoszenia, a skończywszy
na odbiorze części zużytych od techników i obsługi utylizacji.

Ponadto, kluczowym elementem zaprojektowanego systemu jest wprowadzenie kodów kreskowych na częściach i przestrzeniach magazynowych, które obsługiwane są za pomocą skanerów z dedykowaną aplikacją napisaną przez EO.

Wprowadzone rozwiązanie pozwoliło na zwiększenie wydajności pracy logistyki serwisowej, przy jednoczesnym wzroście wolumenu zgłoszeń, a co za tym idzie, części. Nasze rozwiązanie integruje się również z systemami księgowymi (dokumenty magazynowe) oraz kurierskimi (generowanie listów przewozowych). Nasze rozwiązanie, poprzez zwiększenie wydajności logistyki, pozwoliło na
oferowanie usług o wyższym standardzie po konkurencyjnych stawkach.

Rezultat

Dedykowany system do obsługi procesu logistycznego

Technologie

SQL Server
C#
Bootstrap
Blazor
Service Fabric
Web Api Core
DevExpress
HTML/CSS