System Polisa do wsparcia sprzedaży i obsługi
ubezpieczeń gospodarczych

Wyzwanie

Jedno z większych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce, Aviva (obecnie część Allianz) stanęło przed wyzwaniem stworzenia portalu wspierającego sprzedaż i obsługę posprzedażową różnego typu ubezpieczeń, poprzez wiele kanałów sprzedaży (agenci, agencje ubezpieczeniowe, brokerzy, instytucje finansowe).

Rozwiązanie miało pozwolić przeprowadzić proces sprzedażowy od dostarczenia niezbędnych informacji o produkcie, poprzez kalkulacje, przygotowanie i dostosowanie oferty do klienta, po finalizację umowy ubezpieczeniowej w formie wydruku polisy. Klient oczekiwał także pełnej cyfryzacji procesów sprzedażowych i obiegu dokumentów, chcąc zmniejszyć koszty obsługi wydruków i wysyłki papierowych dokumentów. Wyzwanie stanowiła obsługa wielu kanałów sprzedaży, która w rezultacie miałaby zwiększyć sprzedaż. EO podjęło wyzwanie stworzenia rozwiązania dedykowanego potrzebom naszego Klienta. 

Parametry projektu

Klient:
Aviva S.A.
Branża:
Ubezpieczenia
Zakres:

  • Prototyp
  • Analiza
  • UX Design
  • Integracja z szyną danych
  • Integracja z systemem wydruku
  • SSO

Rozwiązanie

Odpowiadając na potrzeby naszego Klienta Aviva, EO stworzyło Web Portal, rozwiązanie, które wspiera sprzedaż i obsługę różnych typów produktów ubezpieczeniowych dla agentów i partnerów współpracujących z Aviva.

Nasze rozwiązanie daje dostęp agentom i partnerom ubezpieczeniowym do pełnej oferty ubezpieczeniowej Aviva wraz z niezbędnymi materiałami informacyjnymi, dzięki czemu mogą oni wykonać kalkulację i przygotować szczegółową ofertę dla klienta. Web Portal wspiera również pracowników w obsłudze posprzedażowej, udostępniając im dane klientów oraz dane o posiadanych przez nich produktach ubezpieczeniowych. W rezultacie agenci mogą kontrolować przebieg ubezpieczenia, reagując na istotne zdarzenia takie jak indeksacje składki, odnowienia polisy czy roszczenia. Ponadto, agenci posiadają także niezbędne dane, by proponować nowe produkty w celu ochrony innych obszarów życia ubezpieczonego klienta. 

Wdrożony przez nas system udostępnia moduł kalendarza, który pozwala zaplanować dzień pracy agenta, a w szerszej perspektywie ułatwia kierownikom monitorowanie postępów prac i zarządzanie zespołem. W przypadku agencji ubezpieczeniowych system oferuje również obsługę płatności gotówkowych, co ułatwia rozliczanie płatności pomiędzy agencją a Towarzystwem Aviva. 

Wdrożenie systemu Web Portal usprawniło codzienną pracę agentów ubezpieczeniowych oraz Partnerów współpracujących z Aviva oraz przyczyniło się do zwiększenia sprzedaży, poprzez udostępnienie narzędzia w wielu kanałach sprzedażowych. Dodatkowo, implementacja elektronicznego obiegu dokumentów, pozwoliła zmniejszyć koszty związane z obsługą wydruków i wysyłki dokumentów papierowych. A integracja z systemami produktowymi Aviva, wpłynęła na zmniejszenie nakładów pracy manualnej i potrzeby wykonywania korekt, co zwiększyło efektywność i przyśpieszyło proces finalizacji umów ubezpieczeniowych. 

Design

Technologie

Java
Spring Framework
Hibernate
Freemarker
Liferay