TU Europa

Serwis Internetowy Grupy Europa do sprzedaży i obsługi polis ubezpieczeniowych Wyzwanie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa stanęło przed wyzwaniem zbudowania skutecznego i przyjaznego dla użytkownika rozwiązania, które obsługiwałoby sprzedaż oraz zarządzało oferowanymi przez nich polisami ubezpieczeniowymi. Aplikacja webowa z założenia miała być nakierowana zarówno na klienta indywidualnego, jak i partnerów ubezpieczyciela. Jednym z podstawowych wymagań naszego Klienta…

Aviva Web Portal

System Polisa do wsparcia sprzedaży i obsługi ubezpieczeń gospodarczych Wyzwanie Jedno z większych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce, Aviva (obecnie część Allianz) stanęło przed wyzwaniem stworzenia portalu wspierającego sprzedaż i obsługę posprzedażową różnego typu ubezpieczeń, poprzez wiele kanałów sprzedaży (agenci, agencje ubezpieczeniowe, brokerzy, instytucje finansowe). Rozwiązanie miało pozwolić przeprowadzić proces sprzedażowy od dostarczenia niezbędnych informacji o…