TU Europa

Serwis Internetowy Grupy Europa do sprzedaży i obsługi polis ubezpieczeniowych Wyzwanie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa stanęło przed wyzwaniem zbudowania skutecznego i przyjaznego dla użytkownika rozwiązania, które obsługiwałoby sprzedaż oraz zarządzało oferowanymi przez nich polisami ubezpieczeniowymi. Aplikacja webowa z założenia miała być nakierowana zarówno na klienta indywidualnego, jak i partnerów ubezpieczyciela. Jednym z podstawowych wymagań naszego Klienta…