Autorski system do rejestracji czasu pracy dostosowany do potrzeb rynku firm informatycznych.

System EOSIC usprawnia proces rozliczania i raportowania godzin pracy oraz urlopów Twoich pracowników zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Stawiając na nasze rozwiązanie, otrzymujesz wyższą jakość procesu rozliczania pracy, kontrolę nad godzinami poświęconymi na dany projekt, a zatem i budżetem oraz dostęp do bardzo precyzyjnych danych, zarówno projektowych, jak i pracowniczych.

Udostępniany przez nas system składa się z następujących modułów:

01
Moduł Projects

Możesz dodawać nowe projekty, które są ograniczone czasowo i finansowo, określać dla jakiego Klienta i w jakich technologiach go prowadzisz. Również tutaj zarządzasz zasobami z możliwością dodania pracowników w rozbiciu na ich rolę w projekcie oraz określasz czas ich zaangażowania w projekt.

02
Moduł Timesheet

W wygodny sposób wprowadzasz ewidencję czasu pracy. Każdy pracownik ma obowiązek raportowania godzin na projekty, przypisane mu przez Kierownika Projektu. System umożliwia uzupełnienie przepracowanych oraz nadliczbowych podczas bieżącego tygodnia; pracownik nie może raportować godzin z poprzedniego tygodnia ani z następnego, dzięki czemu eliminujesz pomyłki i skutecznie planujesz płynność finansową projektów. Masz dostęp również do tygodniowego i miesięcznego podsumowania w rozbiciu na projekty, czas pracy, nadgodziny oraz nadgodziny weekendowe.

03
Moduł Employees

W tym module masz dostęp do spisu wszystkich pracowników. Każdy z Twoich pracowników ma dostęp do takich danych jak imię i nazwisko, profesja, lokalizacja biura czy imię i nazwisko przełożonego danego pracownika. Kadra zarządzająca ma również dostęp do numerów telefonów pracowników.

04
Moduł Holidays

W module Holidays, Kadry wprowadzają dni świąteczne oraz wolne od pracy. Wyróżnienie takich dni, uniemożliwia pracownikom złożenia wniosku o urlop na zablokowany okres. W module Timesheet taki dzień zostaje wyróżniony kolorem czerwonym.

05
Moduł Absences

Czyli Moduł urlopowy, dzięki któremu Twój pracownik wnioskuje o urlop. Pracownik składa wniosek wybierając zakres dat oraz typ urlopu, następnie jego przełożony dostaje notyfikację mailową i może zaakceptować lub odrzucić prośbę, a pracownik otrzymuje informację o decyzji mailem. W systemie widnieje aktualna pula urlopu oraz podsumowanie wykorzystanych dni urlopowych oraz dane historyczne każdego pracownika.

06
Moduł TimeSheet Management

Dzięki temu modułowi masz dostęp do ewidencji czasu pracy każdego pracownika. Lista zawiera podsumowanie wszystkich przepracowanych godzin, nadgodzin czy nieobecności. Możesz przeglądać raporty w trybie miesięcznym oraz tygodniowym, w rozbiciu na projekty oraz je akceptować i odrzucać, bądź zwracać do poprawek. Moduł ten udostępnia filtrowanie  wg. szerokiego wachlarza danych, które można również eksportować.

07
Moduł Employee Management

W tej zakładce edytujesz dane pracowników takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, lokalizacja biura, typ umowy, profesja, pozycja czy umiejętności.

08
Moduł Absences Management

Dzięki temu modułowi, Twoje Kadry mogą wprowadzać takie dane jak: data rozpoczęcia pracy, ilość dni urlopowych, czy uzyskiwać podgląd informacji dotyczących każdego pracownika.

09
Moduł Admin Panel

Dzięki Admin Panel, uprawnione osoby zarządzają bazą Klientów, biur, umiejętności, a także użytkownikami. Moduł ten pozwala na dodawanie nowych kont dla pracowników i przypisanie im odpowiednich ról w systemie. Administrator dodatkowo ma możliwość zmiany adresu mailowego danego użytkownika czy resetu hasła.

Korzyści z wprowadzenia EOSIC

Group 1736

Oszczędność czasu

Group 1738

Oszczędność „papieru”

Group 1741

Przyspieszenie procesów wewnętrznych

survey-research

Podniesienie jakości procesu rozliczania pracy

Group 1712

Wysoka kontrola budżetów projektowych

Group 1740

Przejrzystość danych projektowych i pracowniczych

Group 1739

Odciążenie pracy Kadr