Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 11/2015
Data: 12.06.2015

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku z wygaśnięciem wspólnej trzyletniej kadencji, ZWZA spółki w dniu 11 czerwca 2015 roku powołało Panów : Roberta Szlęzaka, Stefana Batorego, Jerzego Dżogę, Tomasza Marciniaka oraz Andrzeja Woźniakowskiego na Członków Rady Nadzorczej Spółki. Wszyscy powołani Członkowie Rady Nadzorczej pełnili swoją funkcję również w poprzedniej kadencji.Życiorysy oraz informacje zawarte w par 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Spółka przekazywała w raportach bieżących.

Podstawa prawna
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu