Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 19/2012
Data: 29.06.2012 03:00

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następujące osoby:

  • Pana Dariusza Gila,
  • Pana Konrada Howard,
  • Pana Michała Kowalskiego,
  • Pana Andrzeja Mirosława Woźniakowskiego,
  • Pana Błażeja Piecha.

    Wyżej wymienione osoby były członkami Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji i ich życiorysy zostały opublikowane w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 28 marca 2012 roku.

Podstawa prawna
§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Stefan Batory – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Dodaj komentarz