Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 02/2022
Data: 19.08.2022

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 sierpnia 2022 roku podpisał ze wspólnikami Hand2band Group (H2b) list intencyjny w zakresie realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu spółki celowej, świadczącej usługi informatyczne w oparciu o potencjał i kontakty biznesowe spółek Hand2band Group sp. z o.o., Do Sport Now Sp. z o.o. oraz Lab Control Sp. z o.o. Intencją Emitenta jest zakup 20% udziałów w kapitale zakładowym nowo utworzonego podmiotu, za cenę nie przewyższającą 1.750.000 złotych. Termin obowiązywania listu intencyjnego to 31.12.2022 roku. Zarząd Emitenta będzie informował o dalszych działaniach, którymi są wynegocjowanie i podpisanie Umowy Inwestycyjnej oraz przeprowadzenie transakcji.

H2b w ciągu niespełna dwóch lat od kiedy skoncentrowała się na rozwijaniu usług i kompetencji programistycznych dynamicznie rośnie. Zespół H2b na koniec 2021 roku liczył 100 osób. Spółka osiąga połowę swoich przychodów poza Polską, realizując między innymi projekty dla firm z sektora e-commerce, FMCG, Medtech czy Greentech. Zapewnia swoim klientom w relatywnie krótkim czasie wyspecjalizowane zespoły, z unikalnym doświadczeniem i wiedzą umożliwiając przy tym budowę nowych oraz utrzymanie i rozwój istniejących już projektów.

Inwestycja w Hand2Band oznacza dziś praktycznie podwojenie liczebności zespołu programistów eo Networks, a sama firma ma w planie dalej powiększać swój zespół oraz aktywnie się rozwijać, między innymi przez inwestycje.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu