Numer raportu: 3/2012
Data: 29.06.2012

Zarząd eo Networks S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku:

1. GAGNON INVESTMENT Ltd, Nikozja Cypr – posiadająca 928.834 akcje zwykłe na okaziciela, stanowiące 70,66% w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2012 roku oraz 45,10% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,
Raport jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2013 roku – 2013-05-15
1. Anna Karaszewska – Batory – posiadająca 119.104 akcje zwykłe na okaziciela, stanowiące 9,06% w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2012 roku oraz 5,78% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,
1. Stefan Batory – posiadający 266.501 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 20,27% w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2012 roku oraz 12,94% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie.