Numer raportu: 5/2013
Data: 14.06.2013

Zarząd eo Networks S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2013 roku:

GAGNON INVESTMENT Ltd, Nikozja Cypr – 928.834 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 45,10% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,
Sylwester Kominek – 126.780 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 6,16% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,
RUNICOM S.A., Warszawa – 127.798 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 6,21% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Dodaj komentarz