Numer raportu: 02/2020
Data: 13.07.2020 15:00

Zarząd eo Networks S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 roku :

1. Gagnon Investments Ltd, Nikozja Cypr – 845 414 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 41,05 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.
2. SEKA S.A. – 223 000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 10,83 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.
3. Sylwester Kominek – 126 780 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 6,16 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu