Typ raportu: Bieżąca
Numer raportu: 28/2023
Data: 14.08.2023

Zarząd eo Networks S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 sierpnia 2023 roku :

  1. Euvic S.A. – 1 227 209 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 59,59 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu