Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 2/2014
Data: 14.02.2014 10:00

Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna
§5 ust. 1 pkt 1 oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:
Raport kwartalny_IVQ_2013_jednostkowy

Dodaj komentarz