Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 26/2012
Data: 14.11.2012

Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2012 roku.

Osoby reprezentujące spółkę
Stefan Batory – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:
Raport kwartalny IIIQ 2012 jednostkowy