Numer raportu: 05/2021
Data: 29.06.2021

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2021 roku Spółka otrzymała od:
Pana Błażeja Piecha – Prezesa Zarządu Spółki, Pana Wojciecha Wolnego – Prezesa Zarządu Euvic Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
Euvic Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, Gagnon Investments Limited z siedzibą w Nikozji, wspólne zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy Spółki.
W załączeniu przekazujemy treść zawiadomienia.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:
Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy Spółki EO Networks S.A.