Numer raportu: 14/2021
Data: 20.09.2021

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 września 2021 roku Spółka otrzymała od:
Pana Błażeja Piech – Prezesa Zarządu Spółki,
Pana Wojciecha Wolnego – Członka Rady Nadzorczej Spółki,
powiadomienia o transakcjach nabycia i zbycia akcji Spółki. W załączeniu przekazujemy treść powiadomień.

Podstawa prawna
Art. 19 ust 3 MAR.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:
Zawiadomienie art 19 MAR – Wojciech Wolny
Zawiadomienie art 19 MAR – Błażej Piech