Numer raportu: 04/2021
Data: 29.06.2021

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 roku Spółka otrzymała od:

Pana Tomasza Marciniaka – Członka Rady Nadzorczej Spółki,
Pana Tomasza Suleja – Prokurenta Spółki,
Pani Agnieszki Żołopa-Sulej – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj Tomaszem Sulejem – Prokurentem Spółki,

powiadomienia o transakcji zbycia akcji Spółki. W załączeniu przekazujemy treść powiadomień.

Podstawa prawna
Art. 19 ust 3 MAR.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:
Zawiadomienie art 19 MAR – Tomasz Marciniak
Zawiadomienie art 19 MAR – Tomasz Sulej
Zawiadomienie art 19 MAR – Agnieszka Sulej