Numer raportu: 21/2021
Data: 13.12.2021

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 grudnia 2021 roku Spółka otrzymała od :
Pana Wojciecha Wolnego – Członka Rady Nadzorczej Spółki,
powiadomienie o transakcji zbycia akcji Spółki. W załączeniu przekazujemy treść powiadomienia.

Podstawa prawna
Art. 19 ust 3 MAR.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:
Zawiadomienie art 19 MAR – Wojciech Wolny