Numer raportu: 03/2020
Data: 24.08.2020

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2020 roku Spółka otrzymała od Pana Błażeja Piech – Prezesa Zarządu Spółki – powiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki. W załączeniu przekazujemy treść powiadomienia.

Podstawa prawna
Art. 19 ust 3 MAR.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania
Powiadomienie o transakcji art 19 ust 1 MAR
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie