Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 03/2022/K
Data: 31.08.2022

Zarząd Emitenta informuje, iż z przyczyn technicznych w raporcie nr 3/2022 brakowało załącznika z treścią zawiadomienia.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust 3 MAR.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
Zawiadomienie MAR