Typ raportu: Bieżąca
Numer raportu: 10/2023
Data: 08.03.2023

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 08 marca 2023 roku Spółka otrzymała od:

Euvic Spółka Akcyjna – podmiotu blisko związanego z Panem Wojciechem Wolnym, członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki.

W załączeniu przekazujemy treść powiadomienia.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust 3 MAR.

Osoby reprezentujące spółkę:
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
Zawiadomienie MAR 08.03.2023 EUVIC SA