Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 03/2022
Data: 30.08.2022

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 sierpnia 2022 roku Spółka otrzymała od :

Pana Błażeja Piech – Prezesa Zarządu Spółki,

powiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki. W załączeniu przekazujemy treść powiadomienia.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust 3 MAR.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
Zawiadomienie MAR