Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 09/2024
Data: 03.06.2024

Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 31 maja 2024 roku powziął informację o złożeniu przez Pana Sylwestra Wójcika rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu