Numer raportu: 15/2021
Data: 20.09.2021

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 września 2021 roku Spółka otrzymała od :
Pana Błażeja Piecha – Prezesa Zarządu Spółki,
Pana Wojciecha Wolnego – Prezesa Zarządu Euvic Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
Euvic Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
Gagnon Investments Limited z siedzibą w Nikozji,
wspólne zawiadomienie o aktualizacji porozumienia akcjonariuszy Spółki. W załączeniu przekazujemy treść zawiadomienia.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:
Zawiadomienie o aktualizacji porozumienia akcjonariuszy eo Networks