Błażej Piech

Prezes Zarządu

Błażej Piech jest absolwentem Wydziału Informatyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej. Od 1996 roku prowadził działalność gospodarczą w branży IT początkowo jako osoba fizyczna, potem jako spółka jawna Comtech Błażej Piech Sylwester Kominek z siedzibą w Warszawie, która była podstawą do utworzenia IPTech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W latach 2009 – 2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, w okresie 2011 – maj 2013 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (w okresie 18 luty 2013 – 14 maja 2013 będąc czasowo oddelegowanym do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta), a od 15 maja 2013 objął stanowisko Prezesa Zarządu.

Rafał Jagniewski

Wiceprezes Zarządu

Rafał Jagniewski jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada tytuł MBA – Centrum Kształcenia Menedżerów przy Uniwersytecie Warszawskim. Od 2000 do grudnia 2007 pracował jako Dyrektor Finansowy, a od 2001 do grudnia 2007 r. pełnił też funkcję Członka Zarządu w Computer Service Support S.A. z siedzibą w Warszawie. Od grudnia 2007 do lutego 2009 był Członkiem Zarządu i Dyrektorem Finansowym Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej Comp Safe Support S.A.). Od października 2009 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Prywatnie utytułowany brydżysta, Arcymistrz Międzynarodowy (PZBS), World Master (WBF), zawodnik Bridge24.pl Warszawa.

Rada nadzorcza

Ewa Jagniewska – Członek Rady Nadzorczej

Pani Ewa Jagniewska jest absolwentem Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im H.Chodkowskiej w Warszawie. Pani Ewa Jagniewska jest absolwentem studiów podyplomowych w zakresie prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawa sądowego w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im Łazarskiego w Warszawie, oraz ukończyła kurs w zakresie mediacji w Polskim Centrum Mediacji z siedzibą w Warszawie. Pani Ewa Jagniewska od 2014 roku do dnia dzisiejszego sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu firmy Montech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Tomasz Marciniak – Członek Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Marciniak jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej. Przez 10 lat obejmował stanowiska związane z warszawskim szkolnictwem wyższym. W latach 1998 – 2000 wykładał w Wyższej Szkole Bankowości i Administracji w Warszawie. W okresie 2000 – 2005 pracował na stanowisku wykładowcy Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, a w latach 2005 – 2008 jako wykładowca Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Od lipca 2006 pełni stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Edukacja i Nauka. Jednocześnie od roku 2004 prowadzi placówkę oświatową pn. Polskie Centrum Edukacji działającą w obszarze podnoszenia jakości edukacji. Od roku 2010 specjalizuje się w koordynacji projektów krajowych i międzynarodowych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Jerzy Michał Dżoga – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jerzy Michał Dżoga ukończył w 1971 roku studia wyższe na Politechnice Gdańskiej, wydział Informatyki, po czym rozpoczął pracę w Instytucie Maszyn Matematycznych. W 1974 roku rozpoczął pracę w Fabryce Mierników i Komputerów jako główny konstruktor minikoputera MERA 400. W latach 1985-1988 zatrudniony w przedsiębiorstwie polonijnym Amepol, Od 1991 roku konsultant w Karen International, w latach 1991-1995 dyrektor oddziału warszawskiego Prokom Software S.A., w latach 1995-2001 Prezes Zarządu Positive S.A., od 2001-2007 na różnych stanowiskach w Computerland S.A., później Sygnity S.A., dla której to firmy świadczył po ustaniu zatrudnienia również usługi konsultingowe. Od 2012 roku Pan Jerzy Michał Dżoga jest Prezesem Zarządu ID System Sp. z o.o.

Mariusz Borawski - Członek Rady Nadzorczej

Pan Mariusz Borawski ukończył w 2001 roku studia wyższe na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej. Pan Mariusz Borawski jest zatrudniony w firmie Robotrendy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na stanowisku kierownika projektu. Posiada kompetencje techniczne w zakresie oprogramowania.

Jacek Kujawa - Członek Rady Nadzorczej

Pan Jacek Kujawa jest absolwentem Wydziału Elektroniczne Maszyny Liczące na Kijowskim Instytucie Politechnicznym, a także posiada tytuł MBA (Canadian Institute of Management). Pan Jacek Kujawa w ciągu ostatnich trzech lat pełnił funkcję Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu Cube.ITG Spółka akcyjna (do 2015 roku), a w chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Omnilogy Sp. z o.o.