RODO - Ochrona Dannych Osobowych w EO Networks

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych

EO NETWORKS S.A.
ul. Jagiellońska 78
03-301 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych
Magdalena Kusek-Krzykowska

email: iod@eo.pl