Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 06/2023
Data: 01.06.2023

Działając na podstawie par. 19 pkt. 2 lit. d oraz lit. j Statutu Spółki, w związku z par. 20 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza powołała Pana Sylwestra Wójcika do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, odpowiedzialnego za obszar sprzedaży i marketingu, z dniem 1 czerwca 2023 roku.

Pan Sylwester Wójcik jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 1997 roku związany z branżą IT w szczególności z firmami softwarowymi Computer Associates, Microsoft, IBM oraz integratorskimi. Na stanowiskach managerskich od 2004 roku odpowiadając za sprzedaż i rozwój biznesu. W latach 2016-2020 odpowiedzialny za sprzedaż usług integratorskich koncernu IBM do sektora telekomunikacyjnego w Omanie i Katarze. Po powrocie do Polski związany z firmami Samsung i Lenovo. Prywatnie zapalony wędkarz morski, nurek i miłośnik wypraw off-road.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Sylwester Wójcik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Sylwester Wójcik nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz jest niekarany.

Podstawa prawna:
§3 ust 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu