Numer raportu: 2/2014
Data: 07.05.2014

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 maja 2014 roku otrzymał zawiadomienie, zgodnie z którym osoba bliska członka Rady Nadzorczej dokonała w dniu 29 kwietnia 2014 roku sprzedaży w trybie umowy cywilnoprawnej łącznie 5.606 akcji Spółki po cenie 4,50 zł za jedną akcję.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu