Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 28/2012
Data: 29.11.2012

Zarząd eo Networks S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 29.11.2012 roku powziął informację o zawarciu dnia 23.11.2012 roku przez spółkę zależną iTaxi.pl Sp. z o.o. umowy o dofinansowanie w ramach działania „8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013″ z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedmiotem umowy jest wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych związanych z obsługą innowacyjnych usług iTaxi. Wartość Projektu ogółem to 2.820.000,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1.633.000,00 zł. Planowane zakończenie projektu to drugi kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu
Ewa Jagiełło – Wiceprezes Zarządu