Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 1/2014
Data: 07.01.2014

Zarząd eo Networks S.A. (“Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki będą przekazywane w następujących terminach:

– Raport jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2013 roku – 2014-02-14
– Raport jednostkowy za I kwartał 2014 roku – 2014-05-15
– Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2014 – 2014-06-13
– Raport jednostkowy za II kwartał 2014 roku – 2014-08-14
– Raport jednostkowy za III kwartał 2014 roku – 2014-11-14

Podstawa prawna
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu