Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 05/2024
Data: 13.05.2024

Zarząd eo Networks S.A. (“Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 25.01.2024 r. “Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2024”, informuje, iż ulega zmianie data publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2023 rok. Data publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2023 rok została określona w raporcie bieżącym nr 1/2024 na 30.05.2024 r. Obowiązujący termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2023 rok to 16.05.2024 r. Pozostałe terminy wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2024 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu