Typ raportu: Bieżąca
Numer raportu: 01/2024
Data: 27.03.2024

Zarząd eo Networks S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 27 marca 2024 roku Spółka otrzymała od :

Euvic Spółka Akcyjna – podmiotu blisko związanego z Panem Wojciechem Wolnym, członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki.

W załączeniu przekazujemy treść powiadomienia.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust 3 MAR.

Osoby reprezentujące spółkę:
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
Zawiadomienie MAR 27-03-2024 Euvic S.A.