Typ raportu: Bieżąca
Numer raportu: 22/2023
Data: 18.05.2023

Zarząd eo Networks S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 5 maja 2023 roku Spółka otrzymała od:

Euvic Spółka Akcyjna – podmiotu blisko związanego z Panem Wojciechem Wolnym, członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki.

W załączeniu przekazujemy treść powiadomienia.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust 3 MAR.

Osoby reprezentujące spółkę:
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
Zawiadomienie MAR 18.05.2023_1 EUVIC SA
Zawiadomienie MAR 18.05.2023_2 EUVIC SA
Zawiadomienie MAR 18.05.2023_3 EUVIC SA