Typ raportu: Bieżąca
Numer raportu: 25/2023
Data: 13.06.2023

Zarząd eo Networks S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2023 roku otrzymał od:

  1. Błażeja Piecha – Prezesa Zarządu Spółki,
  2. Pana Wojciecha Wolnego – Prezesa Zarządu Euvic S.A. z siedzibą w Gliwicach,
  3. Euvic S.A. z siedzibą w Gliwicach,
  4. Gagnon Investments Limited z siedzibą w Nikozji,
  5. LG NEXERA BUSINESS SOLUTIONS Aktiengesellschaft z siedzibą w Wiedniu (dalej „LG Nexera”),

(„Zawiadamiający”) wspólne zawiadomienie z art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554; dalej „Ustawa”) o aktualizacji porozumienia akcjonariuszy spółki („Zawiadomienie”).

W załączeniu przekazujemy treść powiadomienia.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę:
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
WSPÓLNE ZAWIADOMIENIE AKTUALIZACYJNE POROZUMIENIA AKCJONARIUSZY