Jednostkowy raport roczny eo Networks S.A. za rok 2023

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 07/2024 Data: 16.05.2024 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Emitenta za 2023 rok. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 06/2024 Data: 14.05.2024 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby…