Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 01/2024 Data: 25.01.2024 Zarząd Spółki eo Networks S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach: Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 roku; Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 14 maja 2024 roku; Jednostkowy raport roczny…