Decyzja GPW w sprawie uzupełnienia indeksu NCIndex o pakiet akcji eo Networks S.A.

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 7/2012 Data: 30.04.2012 Decyzja GPW w sprawie uzupełnienia indeksu NCIndex o pakiet akcji eo Networks S.A. Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż zgodnie z komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 kwietnia 2012 roku, po sesji 27 kwietnia 2012 roku lista uczestników indeksu NCIndex została…