Jeżeli szukasz miejsca, gdzie panują jasne zasady i jesteś wynagradzany proporcjonalnie do nakładów pracy – to tutaj. Jeżeli ważne jest dla ciebie wsparcie merytoryczne i narzędziowe na każdym etapie projektu – to też tutaj. A jeżeli chcesz się przekonać, że hierarchia organizacyjna nie wyklucza partnerskich relacji – to zdecydowanie tutaj.