Zarząd

Błażej Piech

Prezes Zarządu

Błażej Piech jest absolwentem Wydziału Informatyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej. Od 1996 roku prowadził działalność gospodarczą w branży IT początkowo jako osoba fizyczna, potem jako spółka jawna Comtech Błażej Piech Sylwester Kominek z siedzibą w Warszawie, która była podstawą do utworzenia IPTech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W latach 2009 – 2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, w okresie 2011 – maj 2013 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (w okresie 18 luty 2013 – 14 maja 2013 będąc czasowo oddelegowanym do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta), a od 15 maja 2013 objął stanowisko Prezesa Zarządu.

Rafał Jagniewski

Wiceprezes Zarządu

Rafał Jagniewski jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada tytuł MBA – Centrum Kształcenia Menedżerów przy Uniwersytecie Warszawskim. Od 2000 do grudnia 2007 pracował jako Dyrektor Finansowy, a od 2001 do grudnia 2007 r. pełnił też funkcję Członka Zarządu w Computer Service Support S.A. z siedzibą w Warszawie. Od grudnia 2007 do lutego 2009 był Członkiem Zarządu i Dyrektorem Finansowym Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej Comp Safe Support S.A.). Od października 2009 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Prywatnie utytułowany brydżysta, Arcymistrz Międzynarodowy (PZBS), World Master (WBF), zawodnik Bridge24.pl Warszawa.

Sylwester Wójcik

Wiceprezes Zarządu

Pan Sylwester Wójcik jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 1997 roku związany z branżą IT w szczególności z firmami softwarowymi Computer Associates, Microsoft, IBM oraz integratorskimi. Na stanowiskach managerskich od 2004 roku odpowiadając za sprzedaż i rozwój biznesu. W latach 2016-2020 odpowiedzialny za sprzedaż usług integratorskich koncernu IBM do sektora telekomunikacyjnego w Omanie i Katarze. Po powrocie do Polski związany z firmami Samsung i Lenovo. Prywatnie zapalony wędkarz morski, nurek i miłośnik wypraw off-road.

Rada nadzorcza

Wojciech Wolny

Członek Rady Nadzorczej

Pan Wojciech Wolny jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pan Wojciech Wolny jest pomysłodawcą i założycielem Grupy Technologicznej Euvic, jednej z największych federacji spółek IT w Europie Środkowej, finalistą konkursu „Przedsiębiorca Roku 2014” Ernst & Young. Pan Wojciech Wolny pełni w chwili obecnej funkcję Prezesa Zarządu w spółkach : Euvic Sp. z o.o., Euvic IT S.A., Edge One Solutions Sp. z o.o. oraz Corporate Connections Polska. Pan Wojciech Wolny pełni ponadto funkcję w radach nadzorczych spółek : Clickad S.A., Etisoft Smart Solutions Sp. z o.o., Euvic Solutions S.A., Madkom S.A., Hycom S.A, Komex S.A., Euvic Energia Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Wojciech Wolny nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Wojciech Wolny nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz jest niekarany. Pan Wojciech Wolny jest powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce (Euvic S.A.).

Krzysztof Zawadzki

Członek Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Zawadzki ukończył studia na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach, studia podyplomowe w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Ernst & Young Academy of Business, a także w zakresie rachunkowości i finansów oraz w zakresie podatków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Pan Krzysztof Zawadzki pełni obecnie funkcję Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych w EUVIC Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.

Posiada bogate doświadczenie w zasiadaniu w organach korporacyjnych spółek publicznych. W latach 2020-2021 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie; w latach 2016-2018 pełnił funkcję Członka Zarządu – CFO w SARE S.A. z siedzibą w Rybniku; w roku 2016 pełnił funkcję Członka Zarządu – CFO w KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach; od 2009 r. do 2015 r. był Wiceprezesem Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych w Tauron Polska Energia S.A. z siedzibą Katowicach. W okresie 1996 – 2015 zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek kapitałowych.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Krzysztof Zawadzki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Krzysztof Zawadzki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz jest niekarany. Pan Krzysztof Zawadzki jest powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce (Euvic S.A.).

Piotr Muszyński

Członek Rady Nadzorczej

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zaawansowany Program Zarządzania organizowany przez IESE Business School/Uniwersytet Nawarry oraz Stanford Executive Program Stanford University, Palo Alto CA.

W Orange Polska (dawniej Telekomunikacja Polska) od 2001, początkowo jako Dyrektor Pionu Obsługi Klienta, w latach 2005 – 2006 Dyrektor Dywizji Obsługa i Sprzedaż, 2006 – 2008 Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Obsługi i Sprzedaży. We 2008 roku powołany na Członka Zarządu TP ds. Operacyjnych, w 2009 na stanowisko Wiceprezesa Zarządu TP ds. Operacyjnych, a od 2016 do 2018 pełnił rolę Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Transformacji Orange Polska S.A.

Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą i doradczą skupioną na rozwoju infrastruktury i usług społeczeństwa informacyjnego. Udziałowiec i CEO spółki inwestycyjnej FixMap. Udziałowiec spółki technologicznej Synestica.

Piotr Muszyński jest członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN i doradcą społecznym Prezydenta Pracodawców RP do spraw teleinformatyki.

Za swoje osiągnięcia zawodowe został wyróżniony m.in.: jako manager roku dwukrotnie w latach 2010 i 2011 nagrodą Złotej Anteny Świata Telekomunikacji oraz Złotym Cyborgiem podczas Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 2011 – za wybitny wkład w budowę społeczeństwa informacyjnego.

Zainteresowania: technologia teleinformatyczne, polityka, strzelectwo sportowe.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Piotr Muszyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Piotr Muszyński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz jest niekarany.

Pan Piotr Muszyński spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazuje się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Tomasz Misiak

Członek Rady Nadzorczej

Posiada bogate doświadczenie w działalności społeczno-politycznej. Po okresie aktywności w organizacjach studenckich rozpoczął działalność samorządową we Wrocławskiej Radzie Miejskiej, gdzie piastował funkcję Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Gospodarczych. W latach 2005–2011 jako Senator RP sprawował funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarki oraz brał udział w pracach Komisji Unii Europejskiej.

Od 2012 r. jest Wiceprezydentem Pracodawców RP, a od 2014 r. członkiem Polskiej Rady Biznesu.

Pełnił funkcję Prezesa Fundacji Świat Idei, wydawcy polskiej edycji Project-Syndicate. Właściciel i Partner Zarządzający Mizyak Investment Fund LTD.

Założyciel Work Service S.A., lidera rynku usług HR w Centralnej Europie, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. W latach 1999–2007 piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu, następnie do roku 2019 Prezydenta Rady Nadzorczej Work Service S.A. Zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek: Exact Systems Sp. z o.o., IT Kontrakt Sp z. o. o., Finance Care Sp. z o.o., Telakces Com Sp z .o.o., MM Conferences S.A, która jest spółką notowaną na New Connect. Był również członkiem Rad Nadzorczych spółek: Hawe S.A., IDM S.A.

Pan Tomasz Misiak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, IESE Business School, Global Leadership Seminar Georgetown University oraz Global CEO Program.

Laureat licznych nagród biznesowych, m.in. Teraz Polska, Przedsiębiorca Roku Ernst&Young, Lider Przedsiębiorczości, czy Lider Rynku, Manager Roku.

Zajmuje się doradztwem gospodarczym i strategicznym, w szczególności na rzecz rodzinnego funduszu Investment Mizyak Corp.

Zasiada obecnie w radach nadzorczych: Personnel Service S.A., Antal Sp. z o.o., GMZ.co Sp. z o.o. (właściciel intymna.pl), Goldgreen Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Tomasz Misiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Tomasz Misiak nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz jest niekarany.

Pan Tomasz Misiak spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazuje się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Jacek Kujawa

Członek Rady Nadzorczej

Pan Jacek Kujawa jest absolwentem Wydziału Elektroniczne Maszyny Liczące na Kijowskim Instytucie Politechnicznym, a także posiada tytuł MBA (Canadian Institute of Management). Pan Jacek Kujawa w ciągu ostatnich trzech lat pełnił funkcję Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu Cube.ITG Spółka akcyjna (do 2015 roku), a w chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Omnilogy Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Jacek Kujawa nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jacek Kujawa nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz jest niekarany.

Pan Jacek Kujawa spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazuje się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.