Raporty EBI

Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 11 lipca 2024

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 12/2024 Data: 11.07.2024 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w 11 lipca 2024 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na…

Informacja o rezygnacji z ubiegania się o powołanie w skład Zarządu Spółki następnej kadencji

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 11/2024 Data: 20.06.2024 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 19 czerwca 2024 roku otrzymał od Pana Rafała Jagniewskiego, Wiceprezesa Zarządu Spółki informację że w związku z upływem trzyletniej kadencji Zarządu Emitenta, której zakończenie jest przewidziane na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 11 lipca 2024 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 10/2024 Data: 05.06.2024 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.…

Informacja o rezygnacji Członka Zarządu Spółki

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 09/2024 Data: 03.06.2024 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 31 maja 2024 roku powziął informację o złożeniu przez Pana Sylwestra Wójcika rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem natychmiastowym. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego…

Skonsolidowany raport roczny eo Networks S.A. za rok 2023

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 08/2024 Data: 30.05.2024 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2023 rok. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Jednostkowy raport roczny eo Networks S.A. za rok 2023

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 07/2024 Data: 16.05.2024 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Emitenta za 2023 rok. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 06/2024 Data: 14.05.2024 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby…

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku korekta raportu bieżącego nr 1/2024

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 05/2024 Data: 13.05.2024 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 25.01.2024 r. „Terminy przekazywania raportów okresowych…

Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 04/2024 Data: 11.04.2024 Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024” Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w przedmiocie zakresu przestrzeganych przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w…

Raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 03/2024 Data: 14.02.2024 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Korekta raportu okresowego EBI nr 01/2024 – terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 02/2024 Data: 09.01.2024 Zarząd Spółki eo Networks S.A. informuje o korekcie raportu EBI nr 1/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. dotyczącego terminu przekazywania raportów okresowych w 2024 roku. Korekta dotyczy raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 r., który niezmiennie będzie opublikowany 14 lutego 2024 r., jednakże w formie jednostkowego…

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 01/2024 Data: 25.01.2024 Zarząd Spółki eo Networks S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach: Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 roku; Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 14 maja 2024 roku; Jednostkowy raport roczny…

Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 10/2023 Data: 14.11.2023 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2023 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 09/2023 Data: 14.08.2023 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2023 roku. W załączeniu przekazujemy treść powiadomienia. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…

Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 11 sierpnia 2023

Typ raportu: Bieżąca Numer raportu: 08/2023 Data: 14.08.2023 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 11 sierpnia 2023 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. W załączeniu przekazujemy treść powiadomienia. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 11 sierpnia 2023 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 07/2023 Data: 10.07.2023 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.…

Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2022

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 05/2023 Data: 30.05.2023 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za 2022 rok. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę…

Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 04/2023 Data: 15.05.2023 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2023 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 03/2023 Data: 14.02.2023 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku korekta raportu bieżącego nr 1/2023

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 02/2023 Data: 02.01.2023 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 02.01.2023 r. „Terminy przekazywania raportów okresowych…

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 01/2023 Data: 02.01.2023 Zarząd Spółki eo Networks S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach: raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. – 15 lutego 2023 roku raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 roku raport roczny za 2022 r.…

Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 15/2022 Data: 14.11.2022 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Treść tekstu jednolitego statutu eo Networks S.A.

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 14/2022 Data: 06.10.2022 Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść tekstu jednolitego statutu Spółki ustalonego przez Radę Nadzorczą Spółki, uwzględniającego zmiany statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 września 2022 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje…

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 13/2022 Data: 16.09.2022 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż ZWZA spółki w dniu 15 września 2022 roku powołało Pana Piotra Muszyńskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji upływającej z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2023. Pan Piotr Muszyński pełnił tymczasowo funkcję Członka Rady…

Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 15 września 2022

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 12/2022 Data: 16.09.2022 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 15 września 2022 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 15 września 2022 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 11/2022 Data: 17.08.2022 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.…

Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 10/2022 Data: 16.08.2022 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 11 lipca 2022 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 08/2022 Data: 09.06.2022 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.…

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy eo Networks S.A. zwołanego na dzień 11 lipca 2022 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 09/2022 Data: 06.07.2022 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku, informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy eo Networks S.A. zwołanego na dzień 11 lipca 2022 roku. Odwołanie ww. ZWZA Emitenta jest związane z wnioskiem Rady…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 11 lipca 2022 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 08/2022 Data: 09.06.2022 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.…

Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 07/2022 Data: 13.05.2022 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2021

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 06/2022 Data: 12.05.2022 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za 2021 rok. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę…

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku korekta raportu bieżącego nr 1/2022

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 05/2022 Data: 09.05.2022 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 10.01.2022 r. „Terminy przekazywania raportów okresowych…

Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 04/2022 Data: 14.02.2020 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 03/2022 Data: 03.02.2022 W związku z potrzebą uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w dniu 3 lutego 2022 r., na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołała Pana Piotra Muszyńskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej do czasu powołania…

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 02/2022 Data: 21.01.2022 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął informację o złożeniu przez pana Tomasza Marciniaka rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 1 lutego 2022 roku. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe…

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 01/2022 Data: 10.01.2022 Zarząd Spółki eo Networks S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach: raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. – 14 lutego 2022 roku raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 13 maja 2022 roku raport roczny za 2021 r.…

Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 10/2021 Data: 12.11.2020 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2021 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 09/2021 Data: 13.08.2020 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2021 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Numer raportu: 08/2021 Data: 04.08.2021 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż ZWZA spółki w dniu 03 sierpnia 2021 roku powołało Członków Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji upływającej z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2023. W Radzie Nadzorczej Emitenta pełnić funkcję będą : Pan Wojciech Wolny, Pan Tomasz Misiak, Pan…

Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 03 sierpnia 2021

Numer raportu: 07/2021 Data: 04.08.2021 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 03 sierpnia 2021 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.…

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy eo Networks S.A.

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 06/2021 Data: 14.07.2021 Zarząd eo Networks S.A. („Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. zwołane na 13 lipca 2021 roku, zarządziło przerwę w obradach, zgłoszoną na wniosek akcjonariusza Gagnon Investments Limited. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nastąpi 3 sierpnia 2021 roku o godzinie 10:00 w miejscu zwołania…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 13 lipca 2021 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 05/2021 Data: 11.06.2021 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399…

Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2020

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 04/2021 Data: 28.05.2021 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za 2020 rok. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę…

Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 03/2021 Data: 14.05.2020 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2021 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 02/2021 Data: 12.02.2021 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 01/2021 Data: 05.01.2021 Zarząd Spółki eo Networks S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach: raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 12 lutego 2021 roku raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021 roku raport roczny za 2020 r.…

Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 08/2020 Data: 13.11.2020 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2020 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 07/2020 Data: 14.08.2020 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2020 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 13 lipca 2020

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 06/2020 Data: 13.07.2020 15:00 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 13 lipca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 13 lipca 2020 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 05/2020 Data: 05.06.2020 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399…

Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2019

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 04/2020 Data: 29.05.2020 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za 2019 rok. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę…

Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 03/2020 Data: 14.05.2020 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2020 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 02/2020 Data: 14.02.2020 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 01/2020 Data: 03.01.2020 Zarząd Spółki eo Networks S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach: raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 roku raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 14 maja 2020 roku raport roczny za 2019 r.…

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 13/2019 Data: 19.12.2019 15:00 Zarząd eo Networks S.A. (“Spółka”) informuje, iż NWZA spółki w dniu 19 grudnia 2019 roku odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Szlęzaka. Jednocześnie, NWZA Spółki powołało Panią Ewę Jagniewską na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji upływającej z dniem zatwierdzenia…

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 13/2019 Data: 19.12.2019 15:00 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż NWZA spółki w dniu 19 grudnia 2019 roku odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Szlęzaka. Jednocześnie, NWZA Spółki powołało Panią Ewę Jagniewską na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji upływającej z dniem zatwierdzenia…

Treść uchwał podjętych przez NWZA eo Networks S.A. w dniu 19 grudnia 2019

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 12/2019 Data: 19.12.2019 15:00 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 19 grudnia 2019 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie…

Treść uchwał podjętych przez NWZA eo Networks S.A. w dniu 19 grudnia 2019

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 12/2019 Data: 19.12.2019 15:00 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 19 grudnia 2019 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie…

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 19 grudnia 2019 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 11/2019 Data: 18.11.2019 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399…

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 19 grudnia 2019 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 11/2019 Data: 18.11.2019 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399…

Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 10/2019 Data: 12.11.2019 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2019 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku korekta raportu bieżącego nr 1/2019

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 09/2019 Data: 7.11.2019 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 03.01.2019 r. „Terminy przekazywania raportów w…

Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 08/2019 Data: 14.08.2019 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2019 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 12 lipca 2019

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 07/2019 Data: 12.07.2019 15:00 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 12 lipca 2019 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 12 lipca 2019 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 06/2019 Data: 29.05.2019 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.…

Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2018

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 05/2019 Data: 21.05.2019 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za 2018 rok. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę…

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku korekta raportu bieżącego nr 1/2019

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 04/2019 Data: 17.05.2019 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 03.01.2019 r. „Terminy przekazywania raportów okresowych…

Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 03/2019 Data: 14.05.2019 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2019 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 02/2019 Data: 14.02.2019 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 01/2019 Data: 03.01.2019 Zarząd Spółki eo Networks S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2019 będą przekazywane w następujących terminach: raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 roku; raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 14 maja 2019 roku; raport roczny za 2018 r.…

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 10/2018 Data: 14.11.2018 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2018 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 09/2018 Data: 14.08.2018 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2018 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 12 lipca 2018

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 08/2018 Data: 12.07.2018 10:00 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 12 lipca 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 12 lipca 2018 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 07/2018 Data: 24.05.2018 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.…

Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2017

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 06/2018 Data: 18.05.2018 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za 2017 rok. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę…

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku korekta raportu bieżącego nr 1/2018

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 05/2018 Data: 16.05.2018 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 24.01.2018 r. i raportu bieżącego nr…

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 04/2018 Data: 14.05.2018 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 03/2018 Data: 14.02.2018 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku korekta raportu bieżącego nr 1/2018

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 02/2018 Data: 26.01.2018 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 24.01.2018 r. „Terminy przekazywania raportów w…

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 01/2018 Data: 24.01.2018 Zarząd Spółki eo Networks S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą przekazywane w następujących terminach: raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. – 14 lutego 2018 roku; raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 14 maja 2018 roku; raport roczny za 2017 r.…

Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 10/2017 Data: 14.11.2017 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2017 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 09/2017 Data: 14.08.2017 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2017 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 12 lipca 2017

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 08/2017 Data: 12.07.2017 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 12 lipca 2017 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 12 lipca 2017 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 07/2017 Data: 05.06.2017 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.…

Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2016

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 06/2017 Data: 12.05.2017 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2016 rok. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę…

Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 05/2017 Data: 11.05.2017 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2017 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 03/2017 Data: 14.02.2017 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Typ raportu:Bieżący Numer raportu:02/2017 Data:13.01.2017 W związku z potrzebą uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w dniu 13.01.2017 r., na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołała Pana Jacka Kujawę do tymczasowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej do czasu powołania nowego Członka Rady Nadzorczej…

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 01/2017 Data: 05.01.2017 Zarząd Spółki eo Networks S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2017 będą przekazywane w następujących terminach: raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. – 14 lutego 2017 roku; raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 15 maja 2017 roku; raport roczny za 2016 r.…

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 13/2016 Data: 06.12.2016 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął informację o złożeniu przez pana Stefana Batory rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na…

Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 12/2016 Data: 14.11.2016 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2016 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 10/2016 Data: 16.08.2016 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2016 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 12 lipca 2016

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 08/2016 Data: 12.07.2016 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 12 lipca 2016 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 09/2016 Data: 12.07.2016 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Woźniakowskiego, ZWZA spółki w dniu 12 lipca 2016 roku powołało Pana Mariusza Borawskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Mariusz Borawski pełnił tymczasowo funkcję Członka Rady Nadzorczej. Życiorys oraz informacje…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 12 lipca 2016 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 07/2016 Data: 07.06.2016 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.…

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 06/2016 Data: 07.06.2016 W związku z potrzebą uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w dniu 06.06.2016 r., na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołała Pana Mariusza Borawskiego do tymczasowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej do czasu wygaśnięcia okresu…

Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 05/2016 Data: 13.05.2016 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2016 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Jednostkowy raport roczny eo Networks S.A. za rok 2015

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 04/2016 Data: 27.04.2016 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2015 rok. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę…

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016 korekta raportu bieżącego nr 1/2016

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 03/2016 Data: 25.04.2016 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 05.01.2016 r. „Terminy przekazywania raportów okresowych…

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 02/2016 Data: 15.02.2016 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 01/2016 Data: 05.01.2016 Zarząd Spółki eo Networks S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą przekazywane w następujących terminach: raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. – 15 lutego 2016 roku; raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – 13 maja 2016 roku; raport roczny za 2015 r.…

Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej Spółki

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 14/2015 Data: 24.11.2015 Zarząd eo Networks S.A. zawiadamia, iż powziął informację o śmierci Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Woźniakowskiego. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Osoby reprezentujące spółkę Błażej Piech –…

Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 13/2015 Data: 16.11.2015 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2015 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 12/2015 Data: 14.08.2015 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2015 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 11 czerwca 2015

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 10/2015 Data: 12.06.2015 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 11 czerwca 2015 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…

Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 11/2015 Data: 12.06.2015 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku z wygaśnięciem wspólnej trzyletniej kadencji, ZWZA spółki w dniu 11 czerwca 2015 roku powołało Panów : Roberta Szlęzaka, Stefana Batorego, Jerzego Dżogę, Tomasza Marciniaka oraz Andrzeja Woźniakowskiego na Członków Rady Nadzorczej Spółki. Wszyscy powołani Członkowie Rady Nadzorczej pełnili…

Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 09/2015 Data: 15.05.2015 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2015 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 11 czerwca 2015 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 07/2015 Data: 13.05.2015 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.…

Powołanie Zarządu eo Networks S.A. na nową kadencję

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 08/2015 Data: 13.05.2015 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w związku z planowanym zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i możliwością wygaśnięcia w tym dniu mandatu członka zarządu na skutek…

Jednostkowy raport roczny eo Networks S.A. za rok 2014

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 06/2015 Data: 23.04.2015 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2014 rok. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę…

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015 korekta raportu bieżącego nr 1/2015

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 05/2015 Data: 21.04.2015 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2015 z dnia 08.01.2015 r. „Terminy przekazywania raportów okresowych…

Zmiany adresu siedziby Spółki

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 04/2015 Data: 13.04.2015 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku z podjęciem uchwały z dnia 10 kwietnia 2015 roku, ze skutkiem na dzień 13 kwietnia 2015 roku,ulega zmianie adres siedziby Spółki. Nowy adres siedziby Spółki : ul. Jagiellońska 78, 03 -301 Warszawa. Podstawa prawna §3 ust 1Załącznika Nr…

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 03/2015 Data: 17.02.2015 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął informację o złożeniu przez pana Dariusza Gila rezygnacji, ze skutkiem na dzień 17.02.2015 roku, z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. W związku z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej, Pana Dariusza Gila, Rada Nadzorcza w dniu 16.02.2015 r., na podstawie §…

Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 02/2015 Data: 16.02.2015 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 01/2015 Data: 08.01.2015 Zarząd Spółki eo Networks S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą przekazywane w następujących terminach: raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. – 16 lutego 2015 roku; raport kwartalny za I kwartał 2015 r. – 15 maja 2015 roku; raport roczny za 2014 r.…

Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 13/2014 Data: 14.11.2014 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2014 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 11/2014 Data: 17.07.2014 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka w dniu 16 lipca 2014 roku podpisała aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 5 lipca 2010 roku, zawartej z Alior Bank Spółka Akcyjna. Zgodnie z postanowieniami aneksu, Spółka przedłużyła kredyt w rachunku bieżącym z…

Treść uchwał podjętych przez ZWZA z dnia 30 czerwca 2014 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 10/2014 Data: 01.07.2014 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 30 czerwca 2014 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…

Skonsolidowany raport roczny eo Networks S.A. za rok 2013

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 09/2014 Data: 11.06.2014 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za 2013 rok. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.…

Jednostkowy raport roczny eo Networks S.A. za rok 2013

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 08/2014 Data: 11.06.2014 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2013 rok. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę…

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014 korekta raportu bieżącego nr 1/2014

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 07/2014 Data: 09.06.2014 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2014 z dnia 07.01.2014 r. „Terminy przekazywania raportów okresowych…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 30 czerwca 2014 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 6/2014 Data: 03.06.2014 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Głuszyckiej 5, 02-215 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.…

Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku – korekta

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 5/2014 Data: 15.05.2014 Korekta dotyczy błędu technicznego, braku załącznika z raportem kwartalnym. Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego…

Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 4/2014 Data: 15.05.2014 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące…

Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2013 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 3/2014 Data: 14.02.2014 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2013 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…

Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2013 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 2/2014 Data: 14.02.2014 10:00 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2013 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie…

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 1/2014 Data: 07.01.2014 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki będą przekazywane w następujących terminach: – Raport jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2013 roku – 2014-02-14 – Raport jednostkowy za I kwartał 2014 roku – 2014-05-15 – Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2014 –…

Zawarcie znaczącej umowy

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 26/2013 Data: 30.12.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27.12.2013 roku została podpisana umowa sprzedaży udziałów w jednostce powiązanej eo Networks Service GmbH z siedzibą w Tuerkheim (Niemcy), o wartości nominalnej 10 000 euro, stanowiące 40% udziałów w kapitale zakładowym i 40% głosów na zgromadzeniu wspólników, na…

Zawarcie znaczącej umowy

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 25/2013 Data: 21.11.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 listopada bieżącego roku podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie w ramach działania 8.2 ósmej osi priorytetowej programu „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”. Przedmiotem umowy jest wdrożenie systemu B2B…

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2013 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 24/2013 Data: 14.11.2013 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2013 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…

Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2013 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 23/2013 Data: 14.11.2013 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2013 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…

Zawarcie znaczącej umowy

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 22/2013 Data: 04.10.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 4 października bieżącego roku podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie w ramach działania 8.2 ósmej osi priorytetowej programu „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013″. Przedmiotem umowy jest optymalizacja obsługi zadań…

Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 21/2013 Data: 20.09.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”), informuje, że w wykonaniu uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych, Emitent, w drodze umowy kupna, poza rynkiem Newconnect, nabył w dniu 19 września 2013 r. 221.165 akcji…

Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2013 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 20/2013 Data: 14.08.2013 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2013 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…

Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2013 roku

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 19/2013 Data: 14.08.2013 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2013 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…

Zawarcie znaczącej umowy

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 18/2013 Data: 14.08.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2013 roku Zarząd Spółki podpisał z firmą z branży doradczej umowę na wdrożenie systemu B2B do integracji procesów HR pomiędzy firmą doradczą i jej partnerami biznesowymi. Wartość projektu to 2 210 530,00 zł netto, termin zakończenia…

Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 17/2013 Data: 22.07.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, Spółka w dniu 22 lipca 2013 roku podpisała aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 5 lipca 2010 roku, zawartej z Alior Bank Spółka Akcyjna. Zgodnie z postanowieniami aneksu, Spółka przedłużyła kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem…

Zmiany w Radzie Nadzorczej eo Networks S.A.

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 16/2013 Data: 14.06.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią wspólną kadencję następujące osoby: – Pana Stefana Dominika Batorego, – Pana Tomasza Marciniaka, – Pana Jerzego Michała Dżogę, Panowie Stefan Dominik Batory oraz Tomasz…

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 15/2013 Data: 14.06.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 14 czerwca 2013 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na…

Skonsolidowany raport roczny eo Networks S.A. za rok 2012

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 14/2013 Data: 24.05.2013 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za 2012 rok. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.…

Jednostkowy raport roczny eo Networks S.A. za rok 2012

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 13/2013 Data: 24.05.2013 19:45 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2012 rok. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki 1)…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 14 czerwca 2013 roku

Typ raportu: BieżącyNumer raportu: 12/2013Data: 17.05.2013 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Głuszyckiej 5, 02-215 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i…

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013 korekta raportu bieżącego nr 1/2013

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 11/2013 Data: 17.05.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2013 z dnia 15.01.2013r. „Terminy przekazywania raportów okresowych w…

Zmiany w składzie Zarządu

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 10/2013 Data: 15.05.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15.05.2013 r. powziął informację o złożeniu przez Panią Ewę Jagiełło rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Spółki z datą 16.05.2013. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację. Jednocześnie, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.…

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2013 r.

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 09/2013 Data: 15.05.2013 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2013 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…

Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2013 r.

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 08/2013 Data: 15.05.2013 17:00 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2013 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.…

Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z RUNICOM Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 07/2013 Data: 26.04.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 26.04.2013r., w związku z upływem obowiązkowego okresu obowiązywania umowy, Spółka wypowiedziała RUNICOM Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z zapisami…

Sprzedaż udziałów w jednostce powiązanej

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 06/2013 Data: 19.02.2013 03:00 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18.02.2013 roku została podpisana umowa sprzedaży 1.000 udziałów w jednostce powiązanej iTaxi.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, o wartości nominalnej 100 złotych każda, stanowiące 80% udziałów w kapitale zakładowym i 80% głosów na zgromadzeniu wspólników,…

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 05/2013 Data: 19.02.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął informację o złożeniu przez pana Michała Kowalskiego w dniu 18.02.2013 r. rezygnacji ze skutkiem natychmiastowym z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. W związku z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej, Pana Michała Kowalskiego, Rada Nadzorcza w dniu 18.02.2013 r., na podstawie…

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 04/2013 Data: 19.02.2013 01:00 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18.02.2013 r. powziął informację o złożeniu przez Pana Stefana Batorego rezygnacji ze skutkiem natychmiastowym z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. W związku z przyjęciem rezygnacji przez Radę Nadzorczą, oraz rozpoczęciem działań mających na celu znalezienie kandydatów, mających kompetencje…

Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 r.

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 03/2013 Data: 14.02.2013 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Osoby reprezentujące spółkę Stefan Batory – Prezes Zarządu Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu Pliki do pobrania: eo Networks_raport kwartalny_IVQ_2012_skonsolidowany

Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2012 r.

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 02/2013 Data: 14.02.2013 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Osoby reprezentujące spółkę Stefan Batory – Prezes Zarządu Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu Pliki do pobrania: eo Networks_raport kwartalny_IVQ_2012_jednostkowy

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 01/2013 Data: 15.01.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki będą przekazywane w następujących terminach: Raport jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2012 roku – 2013-02-14 Raport jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2013 roku – 2013-05-15 Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2012 – 2013-06-13…

Zawarcie znaczącej umowy

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 30/2012 Data: 28.12.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28.12.2012 roku wpłynęło do Spółki zamówienie od kontrahenta z branży informatycznej. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie sprzętu do systemu bezpieczeństwa sieciowego. Wartość projektu wynosi 715.393 USD. Planowany termin dostawy to grudzień 2012 roku. Podstawa prawna § 3 ust. 2…

Zawarcie znaczącej umowy

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 29/2012 Data: 06.12.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 05.12.2012 roku wpłynęło do Spółki zamówienie od kontrahenta będącego członkiem niemieckiej grupy kapitałowej działającej w branży spożywczej. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie sprzętu, instalacja urządzeń sieciowych, serwerów, macierzy dyskowej, rozwiązanie dotyczące kopii zapasowych oraz pełna konfiguracja w fabryce. Wartość…

Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 28/2012 Data: 29.11.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29.11.2012 roku powziął informację o zawarciu dnia 23.11.2012 roku przez spółkę zależną iTaxi.pl Sp. z o.o. umowy o dofinansowanie w ramach działania „8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki…

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2012 r.

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 27/2012 Data: 14.11.2012 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2012 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…

Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2012 r.

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 26/2012 Data: 14.11.2012 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2012 roku. Osoby reprezentujące spółkę Stefan Batory – Prezes Zarządu Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu Pliki do pobrania: Raport kwartalny IIIQ 2012 jednostkowy

Jednostkowy raport za II kwartał 2012 roku – korekta raportu kwartalnego nr 21/2012

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 24/2012 Data: 21.08.2012 Zarząd eo Networks S.A.przekazuje w załączeniu skorygowany jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2012 roku. Korekta dotyczy pkt. 3 „Struktura akcjonariatu” w raporcie nr 21/2012 opublikowanym w dniu 14 sierpnia 2012 roku. Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu…

Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy z RUNICOM Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 23/2012 Data: 20.08.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2012 roku Spółka zawarła z RUNICOM Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa umowę o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy. Zgodnie z umową doradca świadczyć będzie usługi Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu, w ramach których:…

Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2012 r.

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 22/2012 Data: 14.08.2012 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2012 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…

Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2012 r.

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 21/2012 Data: 14.08.2012 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2012 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby…

Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 20/2012 Data: 25.07.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż na mocy zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą Spółki wyrażonej w formie uchwały nr 01/07/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku, Spółka w dniu 25 lipca 2012 roku podpisała aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 5…

Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 19/2012 Data: 29.06.2012 03:00 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następujące osoby: Pana Dariusza Gila, Pana Konrada Howard, Pana Michała Kowalskiego, Pana Andrzeja Mirosława Woźniakowskiego, Pana Błażeja Piecha.Wyżej wymienione osoby były członkami…

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki eo Networks S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 18/2012 Data: 29.06.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2012 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na…

Objęcie przez eo Networks S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym iTaxi.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 17/2012 Data: 29.06.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników iTaxi.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku podjęło w dniu 25 czerwca 2012 roku uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki w drodze emisji 942 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy i o…

Przystąpienie do długu udzielonego spółce powiązanej

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 16/2012 Data: 18.06.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż na mocy zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą Spółki wyrażonej w formie uchwały nr 1/04/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 roku, Spółka z dniem 18 czerwca 2012 roku przystąpiła do długu udzielonego spółce Sensi Soft Sp. z o. o. z siedzibą…

Powołanie członków Zarządu na nową kadencję

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 15/2012 Data: 13.06.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu Zarządu Spółki na wspólną 3-letnią kadencję. Spółka informuje, że dotychczasowe mandaty członków Zarządu wykonywane w ramach obecnej kadencji wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za…

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EO NETWORKS S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 14/2012 Data: 08.06.2012 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał od Gagnon Investments Limited, akcjonariusza Spółki posiadającego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący dodania dodatkowego punktu do porządku…

Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2011

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 13/2012 Data: 06.06.2012 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny za 2011 rok. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę Stefan…

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 29 czerwca 2012 roku

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 12/2012 Data: 01.06.2012 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Głuszyckiej 5, 02-215 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.…

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012-korekta raportu bieżącego nr 8/2012

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 11/2012 Data: 28.05.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2012 z dnia 09.05.2012r. „Terminy przekazywania raportów okresowych w…

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2012 r.

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 10/2012 Data: 15.05.2012 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…

Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012 r.

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 9/2012 Data: 15.05.2012 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby…

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 8/2012 Data: 09.05.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki będą przekazywane w następujących terminach: Raport jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2012 roku – 2012-05-15 Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2011 – 2012-06-04 Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2012 roku – 2012-08-14…

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji eo Networks S.A.

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 06/2012 Data: 20.04.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 20.04.2012 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę nr 385/2012, zgodnie z zapisami której dzień 25.04.2012 roku określony został jako pierwszy dzień notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect następujących akcji Spółki: 1.000.000 akcji na…

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji eo Networks S.A.

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 5/2012 Data: 16.04.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 16.04.2012 roku, Spółka złożyła wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań, na rynku NewConnect, następujących instrumentów finansowych: 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda 750.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł…

Rejestracja akcji eo Networks w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 4/2012 Data: 13.04.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 13 kwietnia 2012 roku otrzymał komunikat od Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., informujący o przypadającej na dzień 16 kwietnia 2012 roku, rejestracji pod kodem ISIN PLEONTW00016 następujących akcji Spółki: 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości…

Wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu akcji eo Networks S.A.

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 3/2012 Data: 12.04.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 12.04.2012 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę nr 344/2012, o wprowadzeniu: 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda 750.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda…

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E do obrotu na rynku NewConnect

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 2/2012 Data: 29.03.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 28.03.2012 roku, Spółka złożyła wniosek o wprowadzenie następujących instrumentów finansowych: 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda 750.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda 194.445 akcji na okaziciela serii…

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 1/2012 Data: 29.03.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 28.03.2012 roku, Spółka otrzymała dostęp do systemu przekazywania raportów bieżących oraz okresowych EBI, zgodnie z decyzją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28.03.2012 roku. Zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,…