Kalendarium

2024

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2024

Termin

Wydarzenie

2024-02-14

Publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku

2024-05-14

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku

2024-05-16

Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2023 rok

2024-05-30

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok

2024-08-14

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2024 roku

2024-11-14

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2024 roku

2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023

Termin

Wydarzenie

2023-02-14

Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku

2023-05-15

Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2023 roku

2023-05-30

Publikacja raportu rocznego za 2022 rok

2023-08-14

Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku

2023-11-14

Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku

2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022

Termin

Wydarzenie

2022-02-14

Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku

2022-05-13

Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku

2022-05-12

Publikacja raportu rocznego za 2021 rok

2022-08-15

Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku

2022-11-14

Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku

2021

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021

Termin

Wydarzenie

2021-02-12

Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku

2021-05-14

Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku

2021-05-28

Publikacja raportu rocznego za 2020 rok

2021-08-13

Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku

2021-11-12

Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku

2020

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020

Termin

Wydarzenie

2020-02-14

Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku

2020-05-14

Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

2020-05-29

Publikacja raportu rocznego za 2019 rok

2020-08-14

Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku

2020-11-13

Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku

2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019

Termin

Wydarzenie

2019-02-14

Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku

2019-05-14

Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku

2019-05-21

Publikacja raportu rocznego za 2018 rok

2019-08-14

Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku

2019-11-14

Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku

2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018

Termin

Wydarzenie

2018-02-14

Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku

2018-05-14

Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku

2018-05-18

Publikacja raportu rocznego za 2017 rok

2018-08-14

Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku

2018-11-14

Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku

2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017

Termin

Wydarzenie

2017-02-14

Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku

2017-05-11

Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku

2017-05-12

Publikacja raportu rocznego za 2016 rok

2017-08-14

Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku

2017-11-14

Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku

2016

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016

Termin

Wydarzenie

2016-02-15

Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku

2016-04-27

Publikacja raportu rocznego za 2015 rok

2016-05-13

Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku

2016-08-15

Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku

2016-11-15

Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku

2015

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015

Termin

Wydarzenie

2015-02-16

Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za IV kwartał 2014 roku

2015-04-23

Publikacja raportu rocznego za rok 2014

2015-05-15

Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2015 roku

2015-08-14

Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2015 roku

2015-11-16

Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za III kwartał 2015 roku

2014

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014

Termin

Wydarzenie

2014-02-14

Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za IV kwartał 2013 roku

2014-05-15

Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2014 roku

2014-06-11

Publikacja raportu rocznego za rok 2013

2014-08-14

Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2014 roku

2014-11-14

Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za III kwartał 2014 roku

2013

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013

Termin

Wydarzenie

2013-02-14

Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za IV kwartał 2012 roku

2013-05-15

Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2013 roku

2013-05-24

Publikacja raportu rocznego za rok 2012

2013-08-14

Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2013 roku

2013-11-14

Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za III kwartał 2013 roku

2012

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012

Termin

Wydarzenie

2012-05-15

Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2012 roku

2012-06-06

Publikacja raportu rocznego eo Networks S.A. za rok 2011

2012-08-14

Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2012 roku

2012-11-14

Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za III kwartał 2012 roku