Kalendarium

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021

Termin Wydarzenie
2021-02-12 Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku
2021-05-14 Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku
2021-05-28 Publikacja raportu rocznego za 2020 rok
2021-08-13 Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku
2021-11-12 Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020

Termin Wydarzenie
2020-02-14 Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku
2020-05-14 Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
2020-05-29 Publikacja raportu rocznego za 2019 rok
2020-08-14 Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku
2020-11-13 Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019

Termin Wydarzenie
2019-02-14 Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku
2019-05-14 Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku
2019-05-21 Publikacja raportu rocznego za 2018 rok
2019-08-14 Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku
2019-11-14 Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018

Termin Wydarzenie
2018-02-14 Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku
2018-05-14 Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku
2018-05-18 Publikacja raportu rocznego za 2017 rok
2018-08-14 Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku
2018-11-14 Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017

Termin Wydarzenie
2017-02-14 Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku
2017-05-11 Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku
2017-05-12 Publikacja raportu rocznego za 2016 rok
2017-08-14 Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku
2017-11-14 Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016

Termin Wydarzenie
2016-02-15 Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku
2016-04-27 Publikacja raportu rocznego za 2015 rok
2016-05-13 Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku
2016-08-15 Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku
2016-11-15 Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015

Termin Wydarzenie
2015-02-16 Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za IV kwartał 2014 roku
2015-04-23 Publikacja raportu rocznego za rok 2014
2015-05-15 Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2015 roku
2015-08-14 Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2015 roku
2015-11-16 Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za III kwartał 2015 roku

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014

Termin Wydarzenie
2014-02-14 Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za IV kwartał 2013 roku
2014-05-15 Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2014 roku
2014-06-11 Publikacja raportu rocznego za rok 2013
2014-08-14 Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2014 roku
2014-11-14 Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za III kwartał 2014 roku

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013

Termin Wydarzenie
2013-02-14 Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za IV kwartał 2012 roku
2013-05-15 Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2013 roku
2013-05-24 Publikacja raportu rocznego za rok 2012
2013-08-14 Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2013 roku
2013-11-14 Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za III kwartał 2013 roku

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012

Termin Wydarzenie
2012-05-15 Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2012 roku
2012-06-06 Publikacja raportu rocznego eo Networks S.A. za rok 2011
2012-08-14 Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2012 roku
2012-11-14 Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za III kwartał 2012 roku