Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe
Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2021
Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku
Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2020
Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku
Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2019
Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2018
Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku
Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2017
Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku
Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku
eo Networks S.A. – jednostkowy raport roczny 2016
Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku – skorygowany
Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
eo Networks S.A. – jednostkowy raport roczny 2015
Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku
eo Networks S.A. – jednostkowy raport roczny 2014
Raport kwartalny eo Networks S.A. za IV kwartał 2014 roku
Raport kwartalny eo Networks S.A. za III kwartał 2014 roku
Raport kwartalny eo Networks S.A. za II kwartał 2014 roku
eo Networks S.A. – skonsolidowany raport roczny 2013
eo Networks S.A. – jednostkowy raport roczny 2013
Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku
Raport kwartalny IVQ 2013 skonsolidowany
Raport kwartalny IVQ 2013 jednostkowy
Raport kwartalny IIIQ 2013 skonsolidowany
Raport kwartalny IIIQ 2013 jednostkowy
Raport kwartalny IIQ 2013 skonsolidowany
Raport kwartalny IIQ 2013 jednostkowy
eo Networks S.A. – skonsolidowany raport roczny 2012
eo Networks S.A. – jednostkowy raport roczny 2012
Raport kwartalny IQ 2013 skonsolidowany
Raport kwartalny IQ 2013 jednostkowy
Raport kwartalny IVQ 2012 skonsolidowany
Raport kwartalny IVQ 2012 jednostkowy
Raport kwartalny IIIQ 2012 skonsolidowany
Raport kwartalny IIIQ 2012 jednostkowy
Raport kwartalny IIQ 2012 skonsolidowany – skorygowany
Raport kwartalny IIQ 2012 jednostkowy – skorygowany
Raport kwartalny IIQ 2012 skonsolidowany
Raport kwartalny IIQ 2012 jednostkowy
eo Networks S.A. – raport roczny 2011
Raport kwartalny IQ 2012 skonsolidowany
Raport kwartalny IQ 2012 jednostkowy