Raporty EBI

 • Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

  Bieżący, EBI, Raporty

  Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 05/2013 Data: 19.02.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął informację o złożeniu przez pana Michała…

 • Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej

  Bieżący, EBI, Raporty

  Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 04/2013 Data: 19.02.2013 01:00 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18.02.2013 r. powziął informację…

 • Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 r.

  EBI, Okresowy, Raporty

  Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 03/2013 Data: 14.02.2013 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy…

 • Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2012 r.

  EBI, Okresowy, Raporty

  Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 02/2013 Data: 14.02.2013 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy…

 • Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013

  Bieżący, EBI, Raporty

  Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 01/2013 Data: 15.01.2013 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki będą przekazywane w następujących…

 • Zawarcie znaczącej umowy

  Bieżący, EBI, Raporty

  Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 30/2012 Data: 28.12.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28.12.2012 roku wpłynęło do Spółki…

 • Zawarcie znaczącej umowy

  Bieżący, EBI, Raporty

  Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 29/2012 Data: 06.12.2012 Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 05.12.2012 roku wpłynęło do Spółki…

 • Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną

  Bieżący, EBI, Raporty

  Typ raportu: Bieżący Numer raportu: 28/2012 Data: 29.11.2012 Zarząd eo Networks S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 29.11.2012 roku powziął informację o…

 • Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2012 r.

  EBI, Okresowy, Raporty

  Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 27/2012 Data: 14.11.2012 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy…

 • Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2012 r.

  EBI, Okresowy, Raporty

  Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 26/2012 Data: 14.11.2012 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy…