Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2012 r.

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 27/2012 Data: 14.11.2012 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2012 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…

Jednostkowy raport za II kwartał 2012 roku – korekta raportu kwartalnego nr 21/2012

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 24/2012 Data: 21.08.2012 Zarząd eo Networks S.A.przekazuje w załączeniu skorygowany jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2012 roku. Korekta dotyczy pkt. 3 „Struktura akcjonariatu” w raporcie nr 21/2012 opublikowanym w dniu 14 sierpnia 2012 roku. Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu…

Skonsolidowany raport za II kwartał 2012 roku – korekta raportu kwartalnego nr 22/2012

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 25/2012 Data: 21.08.2012 Zarząd eo Networks S.A.przekazuje w załączeniu skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2012 roku. Korekta dotyczy pkt. 3 „Struktura akcjonariatu” w raporcie nr 22/2012 opublikowanym w dniu 14 sierpnia 2012 roku. Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 1)oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3…

Jednostkowy raport za II kwartał 2012 roku – korekta raportu kwartalnego nr 21/2012

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 24/2012 Data: 21.08.2012 Zarząd eo Networks S.A.przekazuje w załączeniu skorygowany jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2012 roku. Korekta dotyczy pkt. 3 „Struktura akcjonariatu” w raporcie nr 21/2012 opublikowanym w dniu 14 sierpnia 2012 roku. Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu…

Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2012 r.

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 22/2012 Data: 14.08.2012 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2012 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…

Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2012 r.

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 21/2012 Data: 14.08.2012 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2012 roku. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby…

Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2011

Typ raportu: Okresowy Numer raportu: 13/2012 Data: 06.06.2012 Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny za 2011 rok. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę Stefan…